طراحی زیباترین و قدرتمندترین وب سایتها با برادران ایمانی

کارهایی که ما توانایی انجام آن را داریم به شرح زیر است:

تدریس علوم کامپیوتری:

- ICDL

- wINDOWS 8

- OFFICE 2013

- ASP.NET 2012

- VB.NET 2012

- SQL SERVER 2012

 - DREAMWEAVER CS6

- FLASH CS6

- PHOTOSHOP CS6

- پیاده سازی وب سایتهای زیبا و قدرتمند و پشتیبانی از آنها  (آشنایی با امکانات سایتهای قابل پیاده سازی)

- نصب شبکه های کامپیوتری و پشتیبانی آنها